Kinesitherapie

Osteopathie

Bekkenbodemtherapie

Psychomotoriek

Osteopathie bij kinderen

Voedingsadvies


Praktijk Kim Poelmans

Idsteinlaan 33

2070 Burcht

Tel. 03/254.11.78.


Psychomotoriek


Met welke klachten kunnen kinderen terecht?


  • kinderen die problemen hebben met grove motoriek ( springen, hinkelen, enz.)
  • Kinderen met fijne motorische problemen ( knippen, plakken, veters knopen, sluiten van knope en ritsen, kleine voorwerpen opnemen...)
  • Kinderen met schrijfproblemen (krampachig schrijven, onduidelijk schrijven, slechte pengreep,...)
  • Kinderen met sechte visuele preceptie en ruimtelijke oriëntatie. (groot/klein, inschatten van afstand, vormen erkennen,...)


Wat is psychomotoriek?


Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. daar waar de kinesitherapie zich richt op revalidatie van sier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. in die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of groot-motorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, werkhouding , aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden.


Behandeling


Grove motoriek


grove motoriek is een samenspel van bewegingen die uitgevoerd worden door hoofd, romp en ledematen. bijvoorbeeld: lopen, huppelen en fietsen. voor deze activiteiten heb je spierkracht, coördinatie en evenwicht nodig. wanneer deze vaardigheden te complex zijn of onvoldoende geautomatiseerd, ondervindt het kind moeilijkheden in het degelijks leven. tijdens de therapie worden de bewegingen aangeleerd en ingeoefend. het kind zal na verloop van tijd de bewegingen als geautomatiseerd ervaren en minder problemen ondervinden van zijn 'onhandigheid'.


Fijne motoriek


Fijne motoriek zijn de bewegingen waarbij een klein gedeelte van het lichaam wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: schrijven, knippen, parels rijgen,... . De hersenen moeten een precieze sturing hebben over de vingers om de taak naar tevredenheid uit te voeren. de ogen controleren of het proces juist verloopt.


Schrijfmotoriek


schrijf motorische problemen kunnen zich voordoen in het motorisch geheugen of bij de echte bewegingsuitvoering. tijdens de therapie worden een goede schrijfhouding en juist pengreep aangeleerd. er wordt gewerkt aan een duidelijk handschrift, dit betekent duidelijke lettervorming en lettterverbinding, een goede bladspiegel en adequate snelheid.


Visuele perceptie en ruimtelijke oriëntatie


Een zwak zicht kunnen schrijf motorische moeilijkheden, leesmoeilijkheden en zelfs dyslexie en dysorthografie geven. Tijdens de therapie wordt o.a. gewerkt aan een goede oog-handcoördinatie. Ruimtelijke oriëntatie is een plaatsbepaling door het kind van zichzelf in de ruimte en het onthouden van die plaatsbepaling en richting. Tijdens therapie wordt geleerd om o.a. grootte en afstand te leren schatten, onderlinge afstand tussen objecten te bepalen.Kinesitherapie

Osteopathie

Bekkenbodemtherapie

Psychomotoriek

Osteopathie bij kinderen /baby's

Voedingsadvies


Praktijk Poelmans Kim

Idsteinlaan 33

2070 Burcht

03/254.11.78.